Lactoflor Fibers

Lactoflor Fibers

Lactoflor Fibers

  • Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu các thành phần thực phẩm hữu ích
  • Tăng tần suất đi cầu
  • Thúc đẩy giải độc tự nhiên của cơ thể
  • Hỗ trợ chức năng và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt
  • Hiệu quả prebiotic thử nghiệm lâm sàng
  • Prebiotic (100% sợi tự nhiên có nguồn gốc từ rễ rau diếp xoan).
Active Ingredients
  • 100% sợi tự nhiên có nguồn gốc từ rễ rau diếp xoan) 1.000 mg
Giúp trong trường hợp táo bón
0936769119