Supravit Vitamin B Complex

Supravit Vitamin B Complex

Supravit Vitamin B Complex

HỆ THỐNG HỖ TRỢ THẦN KINH.
Vitamin B Complex là điều cần thiết cho hoạt động lành mạnh của hệ thần kinh và cho quá trình phục hồi tế bào liên tục.

Active Ingredients
  • Vitamin B1 12 mg
  • Vitamin B2 8 mg
  • Vitamin B6 5 mg
  • Vitamin B1 25 µg
Hỗ trợ hệ thần kinh
0936769119